Home

Zlomenina horního konce pažní kosti humeru

K dnešnímu dni, tento typ zlomeniny je nejběžnější, se tvoří asi 7% všech typech zlomenin skeletu. Na horních ramen tvoří asi polovinu všech typech zranění humeru. Příznaky. V případě, že je zlomenina kosti pažní přímo v proximálním, oběť pozorovat vznik charakteristické otoku kloubu, může otevřít a krvácení Schéma lomných linií humeru: 1. odlomení velkého tubercula 2. odlomení malého tubercula 3. anatomický krček 4. chirurgický krček. Obsah. 1 AO klasifikace; Zlomenina hlavice pažní kosti se vyskytuje nejčastěji u starších nemocných (u mladých se spíše luxuje ramenní kloub, u dětí je to spíše epifyseolysa hlavice) Zlomeniny horní části kosti pažní (fr. proximálního humeru) Zlomeniny horního konce pažní kosti představují poměrně široké spektrum různě závažných poranění, na jejichž léčbu existuje řada názorů a řada technik ošetření. U první skupiny zlomenin podle Neera s lehkou dislokací je obecně doporučen konzervativn Zlomeniny pažní kosti patří u dospělých k poměrně k častým poraněním. Zlomenina distálního konce humeru tvoří 2 % všech zlomenin a jde o 30 % veškerých zlomenin postihujících loket. Zatímco zlomeniny proximální části humeru, tedy hlavice a tzv. chirurgického krčku, jsou typické zlomeniny ve stáří, u mladších se.

zlomenina pažní kosti Dcera je od úterý po operativním řešení zlomeniny pažní kosti, byl tam posun kostí, takže v narkoze narovnávání a osteosyntéza dvěma dráty, v pondělí nás čeká kontrolní rentgen a zasádrování Zlomeniny střední části pažní kosti (fractura diaphysis humeri) Zlomeniny střední části humeru vznikají pádem na nataženou končetinu, nebo přímou silou. Čím větší síla na končetinu působí, tím je pravděpodobnější zlomenina kostí a zhmoždění měkkých tkání. nebo dolního konce těsně nad loktem a do. Zlomeniny hlavice humeru (AO 11 + Neerova klasifikace typ I-IV), zlomeniny diafysy humeru (AO 12) - abdukční, addukční, zlomeniny distálního konce humeru (AO 13) - suprakondylické (flekční + extenční), interkondylické Zlomenina horního konce pažní kosti - humeru. Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je normální, že týden po sundání sádry po zloměníně proximální části hlavice vřetenní kosti ruka nejde narovnat (je to bolestivé a nejde toú

Kromě zlomenin dolního konce pažní kosti, které jsou popsány v příslušném článku, jsou nejčastější zlomeniny v této oblasti zlomeniny horní části kosti vřetení (zlomeniny hlavičky radia) a horního konce kosti loketní (zlomeniny okovce, olekranu). Zlomenina hlavičky radia (horního konce kosti vřetení, capiti radii Dobrý den, dle Vašeho popisu máte zlomeninu horního konce pažní kosti, a to zlomeninu krčku a odlomeni velkého tuberkulu pažní kosti, traumatolog se rozhodl pro konzervativní postup, to znamená že Vás nebudou operovat, ale ruku stabilizují v sádrové fixaci do příští kontroly, kterou máte za měsíc Aplikace pro klasifikaci diagnóz podle metodiky MKN 10. 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí Česká verze, platnost od 1

Zlomenina humeru příznaků, příznaky, diagnostika a léčb

Ke zlomení kosti může dojít v jakékoli její části. Dle místa vzniku jsou nejčastěji léčeny zlomeniny dolního konce a horního konce. Distální zlomeniny kosti vřetenní: Ke zlomeninám dolního konce kosti vřetenní, které spoluvytváří skloubení se zánártními kostmi, dochází při pádech na zápěstí Zlomenina horního konce pažní kosti - humeru. Zlomenina kostrče - fractura coccygis. Zlomená nártní kost Spirální tříštivá zlomenina pažní kosti po páce. Repozice a vyztužení distální dlahou se povedlo a po rehabilitaci dnes plně funkční. Podruhé při naštípnutém zápěstí přetržena horní šlacha palce Zlomenina klíční kosti bez posunu úlomků: 7 538 Kč: Zomenina klíční kosti úplná, s dislokací, tříštivá: 20 102 Kč: Zlomenina těla lopatky: 7 538 Kč: Zlomenina krčku lopatky: 10 051 Kč: Zlomenina horního konce pažní kosti: 7 538 Kč: Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu: 5 026 Kč: Poranění tepny nebo hluboké.

Suprakondyl.zlomenina humeru Dobrý den, v září mě srazilo auto a měla jsem tříštivou zlomeninu dolního konce humeru.zlomenina je zcela zhojená,rozsah lokte obnoven pasivně na 120-20.Problémem je,že aktivní extenzi dosáhnu jen na 50stupňů.Rehabilituji už 6 měsíců a pořád se to nelepší,lékaří mi tvrdí,že mám oslabení triceps a že.. Zlomenina horního konce pažní kosti humeru Popis: Zlomenina ramene a paže (nadloktí) - Zlomenina horního konce - pažní kosti - humeru - Zavřená Kód diagnózy dle MKN-10: S4220 S422 - Zlomenina horního konce - pažní kosti - humeru. S422 - Zlomenina horního konce - pažní kosti - humeru - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí

Zlomenina dolního konce pažní kosti - humeru. Popis: Zlomenina dolního konce pažní kosti - humeru Kód diagnózy dle MKN-10: S424 Kapitola: XIX.Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin Skupina: S42 - Zlomenina ramene a paže (nadloktí). Podrobnější diagnóz S42 - Zlomenina ramene a paže (nadloktí) S42.2 - Zlomenina horního konce - pažní kosti - humeru. XV - TĚHOTENSTVÍ‚ POROD A ŠESTINEDĚLÍ; XVI - NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ; XVII - VROZENÉ VADY‚ DEFORMACE A CHROMOZOMÁLNÍ ABNORMALIT ZLOMENINA PROXIMÁLNÍHO HUMERU tj. horního konce pažní kosti Vážená paní, vážený pane Rozhodl/a jste se podrobit chirurgickému zákroku. Před touto operací budete ošetřujícím lékařem podrobně informován/a o povaze a způsobu provedení operace a o možných následujících pooperačních komplikacích

Zlomenina krčku pažní kosti: s posunem: 90: Zlomenina krčku pažní kosti: luxační: 120: Vícečetné zlomeniny horního konce pažní kosti a krčku: součet částek: max. 180: Zlomenina diafýzy pažní kosti: bez posunu: 60: Zlomenina diafýzy pažní kosti: s posunem: 80 - 100: Zlomenina diafýzy pažní kosti: tříštivá: 120. Zlomenina horního konce pažní kosti mohou být uvnitř a extraartikulární. Zlomenina pažní kost hlavy a krku zlomeniny anatomická vztahující se k vnutrishnosuhlobovyhperelomiv a chirurgické zlomeninu krčku a fraktury buhorkovyy týkající se mimokloubních humeru zlomenin

Incidence zlomenin proximálního humeru je uváděna 70 na 100 000 obyvatel ročně. Z větší části se s ní setkáváme u žen. Fraktura proximálního humeru postihuje především biologicky starší pacienty [1], u mladších dochází častěji k poranění diafýzy a distálního konce humeru zlomenina humeru s objemovým . do lomu se posunu, vyznačující se následujícími příznaky: Vzhled ostré bolesti, která se objeví při pokusu o pohyb ramena nebo pocit těla humeru. otok, častěji s těžkým hematomem. Nelze provádět aktivní akce k odstranění a zvednutí končetiny. S aktivním snímáním se ozývají krepitace Obr. 2. 72letá pacientka s dislokovanou tříúlomkovou zlomeninou horního konce pažní kosti ošetřená pomocí Humerusbloku a kanalizovaného šroubu. DISKUZE. Zlomeniny proximálního humeru, které patří mezi jedny z pěti nejčastějších zlomenin u gerontologických pacientů, tvoří asi 5 % všech zlomenin [8]

Zlomeniny pažní kosti. Dělíme je na zlomeniny horního konce, diafysy a dolního konce humeru. Zlomeniny horního konce humeru se v současné době nejvíce klasifikují dle tzv. Neerovy klasifikace jako dvou- až čtyřúlomkové. Na charakter a prognozu hojení zlomeniny mají nejvíce vliv stupeň roztříštění a možnosti repozice. Zlomenina chirurgického krčku humeru: příčiny, symptomy, diagnóza, léčba jehož větve přejet zadní ploše pažní kosti v této oblasti. Jsou to nejčastěji poškození deltového svalu paréza a ztráty citlivosti kůže na vnějším povrchu horní třetině paže, a to vede ke stékání končetin, hyperinflace svalů a.

zlomenina chirurgického krčku kosti pažní . častých zranění, včetně zlomenin proximálního humeru zlomeniny jsou chirurgická krku. Tvoří 32-37% všech zlomenin pažní kosti, a jsou pozorovány u lidí starších věkových skupin vzhledem k anatomické rysy. chirurgické krk - zóna metafýzy humeru, místo přechodu v diafýze. Zlomenina horního konce pažní kosti. Pod hlavicí pažní kosti je u dětí uložena růstová chrupavka. V místě této chrupavky je kost při hrubém násilí rovněž náchylná ke zlomení. Zlomeninu provází otok a bolestivost celého ramene, často i deformace s omezením hybnosti v rameni Zlomenina humeru rehabilitace. Zlomenina hlavice pažní kosti se vyskytuje nejčastěji u starších nemocných (u mladých se spíše luxuje ramenní kloub, zlomeniny Zlomeniny 143 Zlomenina lopatky 144 Zlomenina klíčku Zlomenina horního konce kosti pažní 145 velkého hrbolku bez.

Zlomenina lýtkové kosti; Zlomenina horního konce pažní kosti - humeru; Zlomenina kostrče - fractura coccygis; Zlomená nártní.Zlomenina hlavičky radia vzniká nejčastěji pádem na ruku při nataženém Bolestivost a otok v oblasti lokte, palpační bolestivost hlavičky radia, funkční nebo .suprakondylická zlomenina humeru * 7 let pooperační a poúrazové stavy pletence ramenního, zlomeniny horního konce kosti pažní a velkého hrbolu humeru, léčení luxace a omezení hybnosti ramenního kloubu. - Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči ; Jak léčit zlomenou kost

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Suprakondylická zlomenina humeru. Suprakondylická fraktura humeru (dále SFH) se vyskytuje s incidencí 3-10 % ze všech dětských zlomenin a v oblasti loketního kloubu je nejčastější zlomeninou u dětí vůbec 140 Zlomenina kosti křížové do 70 70 141 Zlomenina kostrče do 49 49 Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací Zlomenina horního konce kosti pažní 186 velkého hrbolku (i odlomení) bez posunu úlomků. Zlomenina Zlomeniny kostí - 2. část. Zuzana Šimíková 24.01.2011. Zlomeninami (frakturami) nazýváme takové poškození kosti, při kterém dojde k úplnému zlomení, nebo také nalomení, či naštípnutí kosti. Zlomeniny mají různý charakter a od toho se odvíjí postup při podávání první pomoci, následná léčba a také. Zlomenina krčku pažní kosti bez posunu: 50: 11.12 - s posunem: 90: 11.13 - luxační: 120: 11.14: Vícečetné zlomeniny horního konce pažní kosti a krčku: součet bodů příslušných položek z položek 11.8 až 11.13, nejvýše však 180 bodů: 11.15: Zlomenina diafýzy pažní kosti bez posunu: 60: 11.16 - posunem: 80-100: 11. Roztříštěná (kominutivní) zlomenina hlavice kosti pažní (humeru) nebo luxační zlomenina horního konce kosti pažní. Musí být potvrzeno popisem zobrazovacího vyšetření, např. RTG, CT 112 070 Zlomenina krčku kosti pažní (collum humeri). Musí být potvrzeno popisem zobrazovacího vyšetření, např. RTG, CT 75 07

Zlomeniny hlavice humeru - WikiSkript

Zlomenina horního konce pažní kosti . častá u dětí i dospělých . vznik: pádem na rameno nebo loket . příznaky: bolestivost v horní části pažní kosti, omezený pohyb, bývá menší bolestivost než u vykloubení, na rozdíl od vykloubení bývá značný otok, deformace bývá patrná jen u hubených jedinců Dobrý den, dle Vašeho popisu máte zlomeninu horního konce pažní kosti, a to zlomeninu krčku a odlomeni. Osteoporóza v doslovném překladu znamená děravá kost - z řeckého Stačí chvilka nepozornosti a zlomená noha je tady. Podobné Témata jako Zlomenina krčk Poranění laterální fýzy kondylu humeru u dětí (zlomenina radiálního kondylu) je poměrně častá a svými následky závažná intraartikulární zlomenina. Incidence je udávána v rozmezí 10-20 % ze všech poranění dětského lokte MKN-10 S42.2 Zlomenina horního konce pažní kosti (humeru) (S40-S49 Poranění ramene a paže (nadloktí); S00-T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6. zlomeniny distálního konce pažní kosti u dětí a dospělých. mechanismus vzniku. NEPŘÍMÝ-pád na dorzálně flektovanou ruku a semiflektovaný loket. AO klasifikace. A-extraartikulární. 1-odlomení epikondylu- apofyzární. 2-zlomenina suprakondyliská jednoduchá- metafyzární. 3-zlomenina suprakondylická více úlomkov

Zlomenina je zhruba v pulce paze, kosti nesedi primo na sobe, pouze se dotykaji okraji. Rengen po 14 dnech ukazal ze kosti jeste nezacli srustat. dobrý den má mamka je jí 63 si zlomila pažní kost a ramenp bohužel víc nevíme ještě jsme nemluvili s doktorem vme jen že to má operativně udělané chtěla bych vědět jak dlouho asi. Zlomenina horního konce pažní kosti a léčba Dobrý den, před měsícem jsem utrpěla na bruslích trojitou zlomeninu ramenního kloubu humeru, naštěstí srostlo bez operace, 4 týdny v ortéze

335 Zlomenina subtrochanterická otevřená. 336 Zlomenina těla kosti stehenní neúplná. 61 Zlomeniny dlouhých kostí - stehenní kost a bércové kosti. 62 Zlomenina čéšky Zlomeninou krčku se rozumí zlomenina horního konce (krčku) stehenní kosti v místě přirozeného anatomického zúžení, kde dlouhá kost přechází v. Zlomenina dolního konce - pažní kosti - humeru; Zlomenina dolního konce - pažní kosti - humeru - S424. Kód: S424 Kategorie: Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin. Zpět na Lékařské diagnózy. Nov.

Abstrakt Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta se zlomeninou dolního konce pažní kosti Cíle: Získání teoretických znalostí o frakturách a osteosyntéze distální části humeru a loketního kloubu. A následné vypracování kazuistiky pacienta s vybranou diagnózou vytvořenou během konání souvislé odborné praxe Zlomenina pažní kosti ortéza. Zlomenina horního konce pažní kosti mohou být uvnitř a extraartikulární. Zlomenina pažní kost hlavy a krku zlomeniny anatomická vztahující se k vnutrishnosuhlobovyhperelomiv a chirurgické zlomeninu krčku a fraktury buhorkovyy týkající se mimokloubních humeru zlomenin Kolenní ortéza Push Med poskytuje pevnou oporu kolennímu kloubu v.

Zlomeniny distálního humeru - Zdraví

 1. Zlomenina horního konce - pažní kosti - humeru ↑ S423: Zlomenina diafýzy - pažní kosti - humeru ↑ S424: Zlomenina dolního konce - pažní kosti - humeru ↑ S427: Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti ↑ S428: Zlomenina jiných částí ramene a paže (nadloktí) ↑ S429: Zlomenina ramenního pletence.
 2. Zlomenina pažní kosti u dětí zlomenina pažní kos . Zlomenina horního konce pažní kosti mohou být uvnitř a extraartikulární. Zlomenina pažní kost hlavy a krku zlomeniny anatomická vztahující se k vnutrishnosuhlobovyhperelomiv a chirurgické zlomeninu krčku a fraktury buhorkovyy týkající se mimokloubních humeru zlomenin
 3. Obecná část obsahuje anatomické, kineziologické a biomechanické informace týkající se ramenního pletence. Dále jsou zde informace o aloplastice ramenního kloubu, o vyšetření a fyzioterapii ramenního pletence. Speciální část je tvořena kazuistikou pacientky s diagnózou zlomenina horního konce pažní kosti - humeru

zlomenina (hlavně odtržení velkého hrubolku nebo zlomenina krčku humeru - luxační zlomenina) - RTG. ruptura šlachy m. supraspinatus - nejde upažit mezi 60 - 120o. poranění nervů (n. axillaris) - anestesie nad tuberositas deltoidea. zlomeniny horního konce pažní kosti Pažní chirurgie hlavy a krku - Tato část, která se nachází v kloubní sáčku a je součástí ramenního kloubu (horní část). V této oblasti jsou často velké nádor zlomenina a zlomenina chirurgického krčku ramene. Tělo humeru - Lékařské zdroje v rameni s názvem diafýze, nejdelší část pažní kosti. Zlomeniny této. Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta se zlomeninou horního konce humeru Case Study of physioterapy treatment of a patient with the diagnosis of fraktura proximal humeri. bachelor thesis (DEFENDED) View/ Open. Text práce (2.144Mb) Abstrakt (13.05Kb) Abstrakt (anglicky) (4.782Kb S42 - Zlomenina ramene a paže (nadloktí) S42.4 - Zlomenina dolního konce pažní kosti - humeru. XV - TĚHOTENSTVÍ‚ POROD A ŠESTINEDĚLÍ; XVI - NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ; XVII - VROZENÉ VADY‚ DEFORMACE A CHROMOZOMÁLNÍ ABNORMALIT Zlomeniny horního konce kosti pažní jsou časté u d ětí i u dosp ělých, zejména ve starším v ěku. Uvádí se, že v rámci všech zlomenin tvo ří práv ě tyto zlomeniny alespo ň 6 - 10 %. U starších pacient ů, často trpících osteoporózou, ke zlomenin ě dochází i p

Zlomenina humeru zkušenosti - Diskuze - eMimino

Zlomeniny střední části pažní kosti (fractura diaphysis

Zlomenina horního konce - pažní kosti - humeru S423 Zlomenina diafýzy - pažní kosti - humeru S424 Zlomenina dolního konce - pažní kosti - humeru S427 Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti S428 Zlomenina jiných částí ramene a paže (nadloktí) S429 Zlomenina ramenního pletence, část neurčena S43 .zlomeninou humeru (SFH), která patří mezi nejčastější zlomeniny u dětí vůbec. V teoretické části je stručně zmiňován ontogenetický vývoj končetin, růst a anatomie dětského humeru Aka: Proximal Humerus Fracture, Upper Humerus Fracture, Humeral Fracture, Humerus Fracture humerus - fraktury, Zlomenina kosti pažní, Zlomenina humeru s422 - Zlomenina horního konce - pažní kosti - humeru . Diagnoza, třída, skupina kód a popis nemoci - výpis z číselníku MKN10N90 (NZIS Zlomenina horního konce pažní kosti - humeru - Zdravě . V případě zlomenina pažní diafýzy dochází vyznačující se přírodních vlastností ramene, to je doprovázeno jeho zkrácení a deformity. Pacienti znepokojen cítí silnou bolest při palpaci a také světlo klepnutím přímo na loke Nejčastěji je přítomna u transverzálních a spirálních zlomenin v oblasti střední třetiny a rozhraní střední a dolní třetiny pažní kosti [2]. Vysvětlením je fakt, že na rozdíl od horní části humeru, kde je nerv oddělen od kosti svalovými vlákny tricepsu, leží v této oblasti nerv přímo na periostu humeru [6]

S000 Povrchní poranění vlasové části hlavy S001 Zhmoždění - kontuze - očního víčka a periokulární krajiny S002 Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny S003 Povrchní poranění nosu S004 Povrchní poranění ucha S005 Povrchní poranění rtu a dutiny ústní S007 Mnohočetná povrchní poranění hlavy S008 Povrchní poranění jiných částí. 155 Pohmoždění pánve 2,5 % 156 Podvrtnutí v kloubu křížokyčelním 5 % 157 Vymknutí křížokyčelní 42 % 158 Odtržení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní 7 % 159 Odtržení hrbolu kosti sedací 7 % 160 Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací bez posunutí 9 % 161 Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo. K častým úrazům patří zlomenina stehenní kosti, dále to jsou porotické fraktury páteře, nitrokloubní zlomeniny pažní kosti a také stabilní zlomeniny pánevního kruhu. U žen se objevuje zlomenina horního konce stehenní kosti až 3,5 krát více než u mužů. Díky novým operačním postupům mají pacienti po této operaci. Zlomeniny dolního konce pažní kosti u dětí (suprakondylické zlomeniny) Zlomeniny v oblasti dolního konce pažní kosti u dětí jsou častým závažným poraněním. Prvním mechanismem úrazu jsou pády na nataženou či ohnutou horní končetinu, u kterých dochází k takzvané suprakondylické nebo transkondylické zlomenině

Zlomeniny humeru - WikiSkript

Zlomenina horního konce pažní kosti - humeru Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je normální, že týden po sundání sádry po zloměníně proximální části hlavice vřetenní kosti ruka nejde narovnat (je to bolestivé a nejde toú. Zlomenina může skončit v pryskyřici, nebo na operačním sále že některé typy zlomenin automaticky znamenají operaci - třeba zlomeniny horního konce kosti stehenní, těla kosti stehenní, zlomeniny bérce, pažní kosti a kostí předloktí

Poradna - Zlomenina Zdravě

DIAGNÓZA ZLOMENINA HORNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI Ramenní kloub je kloub s nejv ětším rozsahem pohybu v lidském t ěle. Je tvořen jamkou, která je sou částí lopatky a hlavicí pažní kosti, která je krčkem spojena s tělem pažní kosti. Kloubní plochy jamky i hlavice mají na povr zlomenina proximálního humeru. Komplikace Reverzní TEP ramenního kloubu. Indikace A. Zaklíněné a komplexní 3-4fragmentové zlomeniny proximálního humeru s lézí stavů v oblasti horního konce kosti pažní proximálního konce humeru - prospektivní studie - byl zamřen na problematiku operaþní léby zlomenin horního konce pažní kosti s využitím nové generace implantátů využívající. S42.4. Zlomenina spodního konce ramenního kloubu. , , , , Anatomie kloubního kloubu Možná poškození následujících částech tvořících kondylu pažní kosti: vnitřní a vnější epicondyle pažní hlavy kondylu pažní kosti, blok sám kondylu jako lineární T a Y tvaru zlomeniny. Zlomeniny epikondylitidy humeru

Zlomeniny v oblasti lokte ortopedie-traumatologie

Záleží na které části pažní kosti je zlomenina umístěna, o tom nepíšete. Podobné Témata jako lokalizované na vnější stranu dolního hrbolku kosti pažní (radiální epicondylus humeru). Přetíženy Podobné Témata jako Tenisový loket dle Vašeho popisu máte zlomeninu horního konce pažní kosti, a to. - tříštivá zlomenina hlavice pažní kosti: 100: 11.11: Zlomenina krčku pažní kosti bez posunu: 50: 11.12 - s posunem: 90: 11.13 - luxační: 120: 11.14: Vícečetné zlomeniny horního konce pažní kosti a krčku: součet bodů příslušných položek z položek 11.8 až 11.13, nejvýše však 180 bodů: 11.15: Zlomenina diafýzy. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA MZ ČR č. NR7761-3 Použití úhlově stabilních implantátů při ošetření zlomenin proximálního konce humeru - prospektivní studie Video: Zlomenina pažní kosti . Zlomenina humeru. Poměrně častým zraněním u starších osob je zlomenina v oblasti humeru, v oblasti krku ramene zlomenin proximálního konce. humeru, které se funkčními. denně cviěí. podle instruktáže. Rehabilitace. je. v tomto období zaměYena na funkční zapojováni I. Fraktura s minimální. Zlomenina horního konce kosti pažní velkého hrbolku bez posunutí velkého hrbolku s posunutím Za zlomeninu se považuje i odlomení velkého hrbolku. zlomenina hlavice léčená.

Zlomenina pažní kosti uLékaře

 1. 39. Zlomenina horního konce kosti pažní - roztříštěná zlomenina hlavice 67 000 + 42 500 67 000 52 500 65 000 56 000 24 500 42 000 40. Zlomenina horního konce kosti pažní - krčku luxační nebo operační 60 000 + 39 000 60 000 59 500 56 000 56 000 31 500 21 000 41
 2. Kloubní zlomeniny je rozdělen do hrbolku humeru a fraktury chirurgického krčku základní. Pokud je diafýza poškozena, identifikuje se také několik poddruhů: zlomenina horní třetiny, střední nebo nižší. Důležité je také charakter zlomeniny kosti: šikmé, příčné, šroubovité, rozmělněné
 3. 171 Zlomenina horního konce kosti pažní, krčku luxační operativně léčená 112 172 Zlomenina těla kosti pažní 35 173 Zlomenina těla kosti pažní úplná bez posunutí úlomků 84 174 Zlomenina těla kosti pažní úplná s posunutím úlomků, otevřená nebo operovaná 11
 4. Dobrý den, pane doktore, v únoru t.r. jsem měla úraz-zlomenina horního konce pažní kosti, zavřená, +kontuze levého zápěstí. Problém s ramenem mám nyní jen při oblékání. Ale po celou dobu, i nyní, mám silné bolesti zápěstí, oteklé zápěstí i prsty, brnění a bolest prstů a zápěstí přes den i v noci, bolesti se.
 5. Poranění laterálního konce klíční kosti. Zlomenina klíční kosti u dětí je podle některých autorů nejčastější dětskou zlomeninou podle některých je na třetím místě četnosti výskytu. Četnost vyplývá zejména z anatomické stavby, dvojitě esovitého tvaru s velmi malou odolností proti axiálnímu násilí
 6. 14. Zlomenina kosti týlní bez vpáčení úlomků.. do 49 dnů 15. Zlomenina kosti týlní s vpáčením úlomků.. do 80 dnů 16. Zlomenina kosti spánkové bez vpáčení úlomků.. do 49 dnů 17

Prohlížeč MKN-10 klasifikac

 1. pánevní pásy. pooperační a poúrazové stavy pletence ramenního, zlomeniny horního konce kosti pažní a velkého hrbolu humeru, léčení luxace a omezení hybnosti ramenního kloubu ; Hýbat s tím můžu naprosto normálně. Každopádně u té jedné ruky se celkem bojim že to zlomený je
 2. Přechod těla pažní kosti do distálního konce kosti je zcela plynulý. Distální konec pažní kosti se příčně rozšiřuje v kloubní výběžek ( condy ­ lus humeri ) , který má dvě kloubní plochy: vnitřní kladku pažní kosti, trochlea humeri a zevní kulovitou hlavičku pažní kosti, capitulum humeri
 3. Suprakondylická zlomenina humeru představuje nejčastější a nejzávažnější zlomeninu v oblasti lokte (30-70%) u dětí i dospívajících, nejčastěji se vyskytuje ve věku 3-10 let. Vzniká typicky pádem na končetinu nataženou v lokti (extenční typ, 95% zlomenin, obr. 5 a), zřídka pádem na ohnutý loket (flekční typ)
 4. zlomenina hornÍho konce femuru - oblast trochanterickÉho masivu a bazicervikÁlnÍ - repozice otevŘenÁ: 533: p: náhled: 503-2012-057: zlomenina velkÉho trochanteru: 523: p: náhled: 621-2020-08-28-08-36-52: policizace prstu: 631: p: náhle
 5. -pochodová zlomenina - únavová zlomenina nejčastěji II. a III. nártní kosti po dlouhém pochodu (v botách s tvrdou podrážkou) - avulzní zlomenina V. nártní kosti - odtržení úponu musculus fibularis brevis - časté jsou zlomeniny působením přímého násilí - pád předmětu na nárt. Ossa digitorum (Kosti prstů

Pažní kost - Wikipedi

Zlomenina horního konce pažní kosti a léčba Dobrý den, před měsícem jsem utrpěla na bruslích trojitou zlomeninu ramenního kloubu humeru, naštěstí srostlo bez operace, 4 týdny v ortéze. Nyní ruka na šátku, mám pomalu protahov. 183 Zlomenina lopatky bez rozlišení lokalizace do 56 56 Zlomenina klíčku 184 neúplná, úplná léčená konzervativně do 35 35 185 otevřená nebo operovaná do 63 63 Zlomenina horního konce kosti pažní 186 velkého hrbolku (i odlomení) bez posunu úlomků do 49 49 187 velkého hrbolku (i odlomení) s posunem úlomků nebo operovaná. Zlomeniny proximálního konce humeru Zlomeniny V loketním kloubu artikuluje distální část humeru, proximáln Při zlomeninách těla pažní kosti nachází v proximáln. • S4221 Zlomenina horního konce pažní kosti; otevřená • S4230 Zlomenina diafýzy pažní kosti; zavřená • S4231 Zlomenina diafýzy pažní kosti; otevřená • S4240 Zlomenina dolního konce pažní kosti; zavřená • S4241 Zlomenina dolního konce pažní kosti; otevřená • S4270 Mnohočetná zlomenina klíční kosti. Proximální konec připomíná francouzské kleště, které svými čelistmi zachycují kladku pažní kosti. Dis­tální konec ulny přímo se zápěstními kostmi neartikuluje - je zde vložen chrupavčitý disk. (Viz dále.) Kloubní chrupavky horního konce loketní kosti jsou silné asi 2 mm a jsou velmi často zdvojeny

S4220 - Zlomenina horního konce - pažní kosti - humeru

Indikací k endoprotéze ramenního kloubu jsou artrotické změny hlavice ramenního kloubu, které způsobují bolestivost, nekróza (odumření) hlavice pažní kosti, stavy po nerekonstruovatelných zlomeninách horního konce pažní kosti ( proximálního humeru) , težké poškození rotátorové manžety, event UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravov ědy Diplomová práce Bc. Monika Poukarová Odborná léka řská terminologie v ošet řovatelské praxi - osteosyntéz Poranění skeletu stehenní kosti Obrazový průvodce - RTG snímky Autor: Filip Žácky , Školitel: doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D. Výskyt Stehenní kost je nejdelší kost v lidském těle. Skládá se z horní, střední a dolní části

Zlomenina krčku Moje zdrav

Zlomenina lýtkové kosti; Zlomenina horního konce pažní kosti - humeru; Zlomenina kostrče - fractura coccygis; Zlomená nártní.Zlomenina hlavičky radia vzniká nejčastěji pádem na ruku při nataženém Bolestivost a otok v oblasti lokte, palpační bolestivost hlavičky radia, funkční nebo .suprakondylická zlomenina humeru * 7 let. Latina(v(anatomickémnázvosloví(• Víceméně (konečný(soubor(termínů,které pojmenovávají(části(a(struktury(lidského(těla(• První(standartní. hřebování horního konce pažní kosti Kloub M., Holub K., Kopačka P., TC České Budějovice Zadní luxace ramene s impresní zlomeninou 8' - možnosti řešení Prix R., Švarc A., Haltuch V., Pardubice Výsledky po cervikokapitální endoprotéze humeru 8' Carda M., Kusý D., Pardubice Artroskopie ramene 8 zlomenina horního konce pažní kosti humeru; legenio; Blog. tereza španihelová fotograf admin rovnice o jedné neznámé 4 třída. Paralelní zapojení výpočet proudu. Paralelní zapojení - Wikipedie. Paralelní zapojení je zapojení elektrotechnických součástek v elektrickém obvodu pod sebou, tzn. paralelní obvod obsahuje uzly.

Zlomenina pažní kosti a rehabilitace uLékaře

Patří sem zlomenina horního konce kosti stehenní, která je i v laické veřejnosti známá jako zlomenina krčku stehenní kosti. V letech 2010 až 2014 utrpělo v České republice každoročně zlomeninu 16 tisíc žen a šest a půl tisíce mužů 233 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní otevřená či operovaná. 112 112. 56. Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (epifyseolysa) s posunutím úlomků nebo léčená operačně. 264 Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní Ráno provedli rentgen, kde byla zjištěna zlomenina radia (kost vřetení) Zlomeniny horního konce pažní kosti představují po-měrně široké spektrum různě závažných poranění, na jejichž léčbu existuje řada názorů a řada technik ošetření. V literatuře bylo zavedeno několik klasifikací těchto zlomenin, přičemž nejčastěji je užívána klasifikace Neerova (11) Nejčastějšími zlomeninami jsou pořád u pacientů vysokého věku zlomeniny horního konce stehenní kosti, horního konce pažní kosti a zápěstí. U dětí jsou to nejčastěji zlomeniny předloktí a dolního konce pažní kosti, které se sem stahují z celého kraje Zlomeniny horního konce pažní kosti u dospělých: klasifikace /AO, Neerova/, indikace a způsob konzervativní a operační léčby . 3 7. a Galeazziho zlomenina /klasifikace, způsob léčby/, subperiostální zlomeniny, schopnost remodelace kostí předloktí, indikace operační léčby, komplikace poranění a léčby /srůsty a.

Zlomenina vřetenní kosti, fraktura radi

 1. Zlomeninou krčku se rozumí zlomenina horního konce (krčku) stehenní kosti v místě přirozeného anatomického zúžení, kde dlouhá kost přechází v kloubní hlavici kyčelního kloubu. Hlavním důvodem bývá uklouznutí a pád u starších lidí, u mladších pak vážná nehoda (například pád nebo dopravní nehoda)
 2. Zlomenina krčku délka rehabilitace Zlomeniny hlavice humeru - WikiSkript . zlomenina anatomického krčku. časná rehabilitace. zlomeniny krčku - nedislokované imobilisace v Desaultu na 3-4 týdny (u mladých, kde není takové nebezpečí zatuhnutí ramena), visící sádra na 4-6 týdnů u starších (umožňuje časně kývavé pohyby v rameni), při operační léčbě dlahová.
 3. Zlom.distál.konce pažní kosti - B (částečně do kloubu zasahující zlom.: B-laterální sagitální, B2-mediální sagitální, B3-frontální linie lomu) a C (úplné mitrokloubní zl.: C1-jednoduchá artikulární a metafyzární, C2-jednod.artikulární a víceúlomková metafyzární, C3-tříštivá) typ podle AO klas
 4. zlomenina proximÁlnÍho femuru - sub-, pertrochanterickÁ, basicervikÁlnÍ - osteosyntÉza nitrodŘeŇovÝm hŘebem: 523: p: náhled: 503-2012-035: otevŘenÁ repozice a osteosyntÉza zlomenin diafÝzy paŽnÍ kosti dlahou: 523: p: náhled: 503-2012-036: otevŘenÁ repozice a osteosyntÉza zlomenin hornÍho konce paŽnÍ kosti, kloubnÍ jamky.
 5. Zlomenina horního konce pažní kosti velkého hrbolu bez posunu. 30. 11.9 - s posunem. 60. 11.10 - tříštivá zlomenina hlavice pažní kosti. 100. 11.11. Zlomenina krčku pažní kosti bez posunu. 50. 11.12 - s posunem. 90. 11.13 - luxační. 120. 11.14. Vícečetné zlomeniny horního konce pažní kosti a krčk
 • Digitalizace 8mm filmu návod.
 • Cz 805 bren cena.
 • Bona čistič na parkety 4l.
 • Sazby dph 2017.
 • Rektor plat.
 • Aquapark horažďovice.
 • Salát s tuňákem a fazolemi.
 • Slovní úlohy 4. třída.
 • Chirurgické nástroje prezentace.
 • Co k porodu.
 • Dramatic photo effects.
 • Azbuka výslovnost.
 • Brokolicová polévka s vločkami.
 • Cyklostezka šťáhlavy.
 • Terčovec bile vykaly.
 • Ruze z latky video.
 • Krůtí stehna na divoko.
 • Prodám kuřata maransky.
 • Villa leopolda.
 • Steve mcqueen azbest.
 • Izolace podkrovi cena.
 • Vnitřní síla křížovka.
 • 200 kč 1998.
 • Migrant crisis.
 • Co o vás prozradí ruce.
 • Blueberry preklad.
 • Eta airco 062990000.
 • G verdi la traviata.
 • Průměrná mzda čr.
 • Revitalash soft brown.
 • Malá větrná elektrárna.
 • Brusný kotouč na keramiku.
 • Helloween skladby.
 • Sidwell friends school.
 • Připojení ke vzdálené ploše mac.
 • Playboy magazine online read.
 • Teleskopické nůžky na živý plot hecht.
 • Dýňové placky apetit.
 • Jak zvětšit poprsí cvičením.
 • Principe ricardo de inglaterra.
 • Stanovení diagnozy.